BIČIŲ GANYKLOS

Pagrindinis KUPOS bitynas stovi Plunges rajone, Žemaitijos nacionaliniame parke, Grigaičių kaime. Trijų kilometrų spinduliu vygdoma minimali ūkinė veikla, vyrauja mišrūs miškai, pelkės ir ežerai. Bityne surenkamas poliflorinis miško ir pievų medus. Antrasis bitynas stovi Trakų rajone, Trakų nacionalinio parko pašonėje. Jame surenkamas grikių ir poliflorinins pievų medus.