ŽALIAVOS
iš bityno ir žolyno

ŽALIAVŲ PASIRINKIMO PRINCIPAI

Bitynas KUPA laikosi tradicinės žolininkystės ir bitininkystės ūkininkavimo praktikos, todėl gauna natūraliausią ir švariausią žaliavą. Gaminiuose naudojamų laukinių žolynų augimvietės parenkamos saugomose teritorijose, kur mažiausia tarša. Kultūrinių augalų auginime nenaudojami jokie herbicidai, insekticidai ar cheminės trąšos. Bityno priežiūroje nenaudojami agresyvūs cheminiai vaistai bitėms gydyti. Žaliavų gavybos ir produktų gamybos procese vengiama plastmasinės taros.

Dauguma žaliavų yra panaudojama iš karto jas surinkus, sandėliuojama tik tai, kas turi natūralų atsparumą oksidacijai ir kitiems pokyčiams. Laikantis tokių žaliavų pasirinkimo ir tvarkymo principų, pasiekiama, kad iš gamtos gaunamos gėrybės nepraranda savo natūralaus veiksmingumo.

IŠ MŪSŲ BITYNO IR ŽOLYNO

Didžiąją dalį mūsų naudojamų žaliavų užaugina Lietuvos pievos ir miškai, kitą dalį - suneša mūsų bitės. Laukinių augalų augimvietės ir bičių ganyklos yra kruopščiai atrenkamos, saugantis chemizuoto ūkininkavimo paliekamos taršos. Šeimos ūkis KUPA naudoja tik tuos augalus kurie nuo seno auga mūsų krašte: tai šioj klimato juostoj prisitaikiusios augti vaistinės žolės ir sukultūrinti augalai.

Taip pat naudojami adventyviniai ir introdukuoti augalai, kurie į mūsų kraštą atkeliavę labai seniai arba auginami nuo seno. Kai kurių iš jų, pavyzdžiui, kanapių auginimas buvo primirštas ir apleistas. Pastaraisiais metais susidomėjimas šiuo vaistiniu, pluoštiniu ir maistiniu augalu vėl pastebimai išaugęs. Dalis sukultūrintų augalų žaliavos užauginama mūsų ūkyje, dalis – perkama iš kitų vietinių ūkių.

AUGIMVIETĖS

BIČIŲ GANYKLOS

Krepšelis

Krepšelis tuščias.